Donau Carbon – aktivni ugljen

Službene stranice proizvođača

DONAU CARBON je Njemačka tvrtka, proizvođač aktivnog ugljena, koja djeluje na tržištu više od 90 godina. Važnost aktivnog ugljena se pojavila nakon Drugog svjetskog rata, kada se počela razvijati tehnologija pročišćavanja industrijskih plinova.

Aktivni ugljen je materijal iznimno visoke poroznosti koja kroz veliku unutrašnju površinu u rangu od 600 do 1.500 m²/g omogućava adsorpciju velikog broja čestica iz plinova i tekućina. Sirovina za izradu aktivnog ugljena može biti: drveni ugljen, bitumen, drvo, kokosova ljuska, koštice, treset i sl…

Aplikacije aktivnog ugljena:

  • Pročišćavanje zraka i plinova – SUPERSORBON/ OXORBON/ DESOREX
  • Pročišćavanje pitke i procesne vode – HYDRAFFIN
  • Pročišćavanje tekućina – CARBOPAL/ EPIBON
  • Specijalne aplikacije – ALCARBON